Pensioen? Gewoon doen!

Onder de kop Ben ik verplicht me aan te sluiten bij de pensioenregeling van de baas? besteedt het Algemeen Dagblad van 6 februari jl. (link) aandacht aan de wens van veel mensen om via hun werkgever geen pensioen te willen opbouwen. Mij niet gezien, komt later wel, ik zorg voor mezelf, zijn dan de veel gehoorde redengevingen. Terecht plaatst deze krant kritische opmerkingen bij deze onwil van veel werknemers en dat levert voor ons van RainyDayz aanleiding op om er ook maar weer eens bij stil te staan.


Inderdaad, meer dan eens is er geen mogelijkheid om je te onttrekken aan de door je werkgever aangeboden pensioenregeling (de verplichtstelling in bepaalde sectoren of de CAO). Hoe graag je dat ook zou willen. En wij zeggen dan: dat is maar goed ook! Als je de pensioenregeling weigert, schiet je in je eigen voet. Door kortzichtigheid en consumptiedrift, althans zo willen wij het wel karakteriseren.


Inkomen en pensioen zijn communicerende vaten. Alles wat men niet nu consumeert, maar opzij legt, vormt inkomen voor later, namelijk uw oudedagvoorziening naast een AOW die toch steeds schameler en kariger wordt.  Toegegeven: de omstandigheden op de arbeidsmarkt zijn veranderd en de goudgerande pensioenregelingen zijn wel verdwenen inmiddels. Het kabinet ziet alleen een toekomst voor de individuele pensioenpotten. Maar dat is wat ons betreft geen reden om je gelijk maar van pensioenopbouw af te keren. En let wel via het pensioen spaar je met bruto bedragen. Via een regeling in de Wet op de Loonbelasting (de zogeheten omkeerregel) wordt het pensioen pas belast als het uitgekeerd wordt. En dan is het fiscale plaatje voor u ongetwijfeld gunstiger geworden op die latere leeftijd. 


Zelf sparen voor pensioen? Het is een illusie te menen dat daar veel van terecht komt. Zeker voor mensen in de leeftijd waarop er zo veel moet gebeuren (huis, auto, kinderen, school, vakantie en al die andere dingen waar we doorgaans gelukkig van worden). En als de vaste lasten zich eenmaal geworteld hebben in een vast patroon is het naar veler ervaring heel lastig om in die vaart der volkeren nog iets opzij te leggen. Ook hebben we het meegemaakt dat de werkgever geen pensioenregeling voert, maar tegen z'n werknemers zegt dat hij hen wel bijvoorbeeld 20 % extra inkomen zal betalen maar dat ze dan zelf hun pensioen moeten regelen. Op papier klopt dat aardig, maar er komt meestal helemaal niks van om met die extra middelen een oudedagvoorziening op te bouwen. Niets is ons vreemd aan de menselijke natuur. 


En als u het ondanks onze goede raad toch niet kunt laten om het u aangeboden pensioen te weigeren, besef dan dat u met de werkgever een nadere overeenkomst sluit. De pensioenovereenkomst hangt heel nauw samen met de arbeidsovereenkomst die u met de werkgever sluit (noem het accessoir). Dus we willen het dan niet hebben over een afstandsverklaring waarmee het pensioen door eigen keuze aan uw neus voorbij gaat, maar over een overkomst tot het doen van afstand aan deelname aan de pensioenregeling. Ook uw werkgever zal beseffen dat hij in heldere en begrijpelijke bewoordingen u en uw partner de consequenties daarvan dient uit leggen zodat niemand ooit nog terug kan komen op de door u gemaakte keuze. Voor spijtoptanten is dan geen ruimte meer.