PRAKTIJKVOORBEELDEN


In principe is het afkopen van uw pensioen vloeken in de Kerk. Het uitgangspunt van de overheid is dat niemand aan uw opgebouwde pensioen kan komen, ook u niet want pensioengeld moet pensioengeld blijven.

Uw pensioen afkopen?

Dat kan zolang het maar wel een ‘klein pensioen’ is.


De gedachtegang hierachter is dat uw opgebouwde pensioen voor later is (uw pensioendatum) en dat het niet op gaat aan allerhande consumptieve bestedingen zodat u later kunt genieten van de door u opgebouwde oudedagvoorziening die pensioen nu eenmaal is.


Daar is echter een uitzondering op. Wanneer u beschikt over één of meerdere kleine pensioenen dan bestaat er een afkoopregeling onder voorwaarden. Het pensioen mag dan in 2018 niet meer bedragen dan € 474,11 per jaar bruto (jaarlijks geïndexeerd). Het is mogelijk dat u vanuit een aantal kortdurende dienstverbanden in het verleden bij verschillende werkgevers zodoende een aantal pensioenpotjes heeft opgebouwd die onder deze regeling vallen. Bij zo’n afkoop ontvangt u een bedrag inééns en vervalt het pensioen. Hoe groot die afkoopsom zal zijn is moeilijk te zeggen daar de pensioenuitvoerders allemaal zo hun eigen rekenregels hanteren. In het algemeen wordt dan het bruto jaarbedrag vermenigvuldigd met een factor x.


Ook over dit pensioenonderwerp wordt druk gediscussieerd. Er wordt gesproken over een automatische waardeoverdracht van uw ‘pensioenpotje’ naar uw nieuwe pensioenuitvoerder na baanwisseling. Als u na vijf jaar dan nog geen nieuwe pensioenuitvoerder heeft, dan kan de pensioenuitvoerder alsnog uw klein pensioen afkopen als u daarvoor toestemming verleent. Ook zal de pensioenuitvoerder kunnen besluiten niet mee te doen aan deze regeling en dan blijft uw klein pensioen waar het is. Let heel goed op wanneer u besluit pensioen af te kopen. Het zal uw gezinsleden bij uw overlijden kunnen raken. Wees er ook op attent dat het ontvangen van zo’n afkoopsom fiscale consequenties kan hebben. Uw inkomen in het jaar van afkoop is dan in de inkomstenbelasting ineens een stuk hoger met mogelijk tariefconsequenties. Ook kan het in dat jaar invloed hebben op de verschillende toeslagenregelingen van de belastingdienst.


Wat wijsheid is in individuele gevallen, is natuurlijk moeilijk te zeggen. Het kan zijn dat u financieel in zwaar weer terecht bent gekomen en dat u even geen alternatieven voorhanden heeft. Denk er ook aan dat hypotheekbanken rekening houden met uw inkomen na pensioendatum afhankelijk van de hypotheeklooptijd, en alle kleine beetjes helpen als u een hypotheekbehoefte heeft.