PRAKTIJKVOORBEELDEN


Heel veel mensen hebben hun pensioen opgebouwd bij een pensioenverzekeraar. Denk hierbij aan de grote namen als Aegon, Nationale-Nederlanden, Delta-Lloyd, Zwitserleven en zo voort. Het was de keuze van uw werkgever om uw pensioen onder te brengen bij een pensioenverzekeraar en niet bijeen pensioenfonds. Daar is op zich niets verkeerds aan. Het kan zelfs voordelen bieden.

Uw pensioenbelegpolis:

een 'woekerpolis'?


De mogelijkheden die een pensioenverzekeraar biedt, zijn over het algemeen ruimer dan die bij een pensioenfonds. Meer maatwerk in het soort pensioen dat opgebouwd wordt. Een voordeel van een pensioenverzekeraar is dat ook voor hem geldt contract is contract met mogelijke uitkeringsgaranties. Pensioenfondsen daarentegen kunnen de uitkeringen verlagen en de premies tussentijds verhogen. So far, so good.


Wat echter niet altijd zo fijn loopt, zijn de pensioenverzekeringen op beleggingsbasis. Dat kan namelijk het pensioenbroertje van een ‘woekerpolis’ zijn. Die regelingen worden doorgaans beschikbare premieregelingen op beleggingsbasis genoemd. Uw werkgever stelt jaarlijks een premie beschikbaar die geïnvesteerd wordt in beleggingsfondsen volgens de Unit Linked / Universal Life systematiek. Elke pensioenverzekeraar voert die producten wel. Op pensioendatum wordt het beleggingstegoed verzilverd en van dat kapitaal moet u verplicht tijdig pensioen aankopen.


Als u bijvoorbeeld nog een oude C-polis heeft, kan het zijn dat u tegen dezelfde ‘woekerpolis’-aspecten aanloopt waarover zo veel te doen is als we het hebben over lijfrenteverzekeringen of kapitaalverzekeringen. De verzekeringsexperts van RainyDayz kennen die polissen op hun duimpje en kunnen u daarmee verder helpen.


En we kunnen nog een stapje verder gaan. Mogelijk heeft u al bij Kifid geklaagd over uw belegpolis. Kifid heeft al die klachten even in de ijskast gezet maar stelt u nu in de gelegenheid om uw klachtgronden aan te vullen aan de hand van vijf richtinggevende uitspraken van de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening. Ga er maar aanstaan als consument om al die juridische en actuariële analyses voor medio augustus 2018 te doorgronden en om daar vervolgens nog iets moois van te maken ook.


Ook in het geval van een al lopende klacht bij Kifid kunnen wij u met raad en daad terzijde staan om uw claim kracht bij te zetten.