PRAKTIJKVOORBEELDEN


Pensioen is ingewikkeld en de sociale verzekeringen zijn ingewikkeld. Als die twee samenkomen, wordt het er niet makkelijker op.

WW en pensioen?

Vraag advies bij een pensioendeskundige!Ouderdomspensioen komt in mindering op de WW-uitkering (de uitkering ingevolge de Werkloosheidswet). Dat is het uitgangspunt waar maar heel weinig uitzonderingen op aanwezig zijn.


Dus als u onverhoopt in de WW terechtgekomen bent en u wilt uw maandelijks inkomen verhogen met het eerder laten ingaan van uw pensioen (wat op zich al onvoordelig is) komt u bedrogen uit. Daar houd je niks aan over omdat het pensioen van de WW-uitkering wordt afgetrokken.


Voor de toepassing van de Werkloosheidswet wordt pensioen (het levenslange of tijdelijke ouderdomspensioen) – kort gezegd – beschouwd als inkomen uit arbeid. En dat is het natuurlijk ook want pensioen is tenslotte uitgesteld loon. Dat geldt ook voor een vervroegde uittredingsregeling. Mocht een pensioen met terugwerkende kracht worden toegekend, dan kan ook de korting op de WW met terugwerkende kracht toegepast worden.


Er bestaan drie uitzonderingen op de regel dat ouderdomspensioen (OP) in mindering komt op de WW-uitkering. De twee belangrijkste zijn:

1.     Als het OP door de WW-gerechtigde al vóór het intreden van de werkloosheid werd ontvangen en dit pensioen samenhangt met een eerder verlies van arbeidsuren uit dezelfde dienstbetrekking (gedeeltelijke pensionering);

2.     Bij een OP dat al werd ontvangen voorafgaand aan het ontstaan van de dienstbetrekking waaruit het recht op WW ontstond en die dienstbetrekkingen naast elkaar werden vervuld (volgt u het nog?);


Dit zijn meestal gecompliceerde situaties waarin geldt: ‘Bij twijfel, niet inhalen’, maar wel advies bij een pensioendeskundige inwinnen!


Update:

Lees ook deze blogpost: https://www.rainydayz.nl/blog/hoe-zit-het-met-mijn-pensioenopbouw-nu-ik-in-de-ww-zit/


Update mei 2020

Op 4 mei jl. heeft de rechtbank Amsterdam een vonnis gewezen in een dergelijke zaak.

De vindplaats van die uitspraak is te vinden op ECLI:NL:RBAMS:2020:2549.

De betrokken vroeg-gepensioneerde kwam van een koude kermis thuis ten gunste van UWV. Geen WW, want pensioen. Pensioen is inkomen en wordt van de WW afgetrokken. 


Hij liet namelijk zijn pensioen vervroegd ingaan en vroeg ook WW aan. Er was sprake van een aantal details die hier niet besproken hoeven te worden maar die niet vallen onder de bovengenoemde ingewikkelde uitzonderingen om toch WW te krijgen. Op grond van de samenloopregeling in de Werkeloosheidswet had hij geen recht meer op WW gezien het op zijn verzoek voortijdig ingegane pensioen.


Geachte lezer, wees daar dus heel voorzichtig mee in deze tijden waarin het aantal WW-aanvragen drastisch stijgt.

Laat u goed voorlichten in het geval dat sprake is van zowel WW-rechten als de mogelijkheid eerder met pensioen te kunnen.