RAINYDAYZ PENSIOEN CHECK


Weten waar je staat geeft een enorme rust

 

PENSIOEN-CHECK


Als u ons in de arm neemt, zal dat zijn op basis van duidelijke afspraken. Wij vragen geen torenhoge voorschotten en u wordt niet geconfronteerd met onverwachte rekeningen achteraf. Alles op grond van samenwerking en vertrouwen. In dat kader bieden wij twee all-in pakketten aan:

PRIJZEN EN WERKZAAMHEDEN

 

1.     RainyDayz Quick Scan.

De RainyDayz Quick Scan omvat in eerste instantie een inventarisatie van het door u ervaren probleem. Concreet houdt dat in dat wij een eerste beoordeling van de door u aangeleverde stukken uitvoeren, onze bevindingen met u delen, en u vervolgens adviseren hoe verder te gaan. Zo’n advies kan vele vormen aannemen, waaronder een procesadvies. 

 

2.     RainyDayz Quick Scan & Follow-up.

Dit pakket bestaat uit de onder punt 1 genoemde werkzaamheden waarbij wij bovendien in contact zullen treden met uw pensioenuitvoerder teneinde uw zaak te bespreken en daarover in correspondentie te treden. In dat kader gaat er relatief veel tijd in het formuleren van een klacht- of vraagbrief aan uw pensioenuitvoerder. Deze wordt uiteraard uitsluitend met uw instemming verstuurd. Vervolgens wordt de reactie van de pensioenuitvoerder met u besproken. De ervaring leert dat hiermee de meeste problemen worden opgelost. Mocht er nog een follow up gewenst zijn dan hebben wij weer vooraf met u overleg.  

PRAKTIJKVOORBEELDEN

Vergeten pensioen? U staat niet alleen!

PENSIOEN EN ECHTSCHEIDING: HOUD UW PENSIOENUITVOERDER OP DE HOOGTE!

Lang geleden is er ooit een echtscheiding uitgesproken en de ex-echtgenote verneemt verder niets van het pensioen dat voor haar voormalige echtgenoot inmiddels is ingegaan. Zo liggen meestal de verhoudingen maar het kan natuurlijk ook voorkomen dat meneer niets verneemt over het ingegane pensioen van zijn gewezen echtgenote.

U BOUWT PENSIOEN OP

GEFELICITEERD!

Pensioenfondsen en pensioenverzekeraars (de pensioenuitvoerders) hebben tal van wettelijke verplichtingen om u correct en begrijpelijk te informeren over uw pensioen. U moet natuurlijk goed op de hoogte zijn waar u voor werkt en wat uw inkomen is als de pensionering er aan zit te komen.

 

WEDUWE MET HAAR KINDEREN IN DE PENSIOENKOU: WIENS SCHULD WAS DAT NOU?

Een zeer pijnlijke situatie is als na het overlijden van de kostwinner (meestal de man), blijkt dat er geen weduwe- en wezenpensioen bij een pensioenverzekeraar verzekerd is. Deze situatie komt gelukkig niet vaak voor maar wel vaak genoeg om er aandacht aan te besteden. De consequenties zijn afgrijselijk. Een voorbeeld.

​​​​​​​