PRAKTIJKVOORBEELDEN


Lang geleden is er ooit een echtscheiding uitgesproken en de ex-echtgenote verneemt verder niets van het pensioen dat voor haar voormalige echtgenoot inmiddels is ingegaan. Zo liggen meestal de verhoudingen maar het kan natuurlijk ook voorkomen dat meneer niets verneemt over het ingegane pensioen van zijn gewezen echtgenote.

Pensioen en echtscheiding:

houd uw pensioenuitvoerder op de hoogte!Vaak zijn er bij de echtscheiding geen afspraken over het pensioen gemaakt. Tip: houd ook de echtscheidingsadvocaat goed bij de les over het pensioen! Klopt het als de gewezen echtgenoot niets meer verneemt over het pensioen van zijn/haar vroegere partner? Heeft de ex niet ook recht op een deel van het pensioen? Antwoord: ja, de ex heeft recht op een deel van het pensioen. Dat is wettelijk geregeld.


Maar vergeet dan niet de pensioenuitvoerder (dus het pensioenfonds of de pensioenverzekeraar) tijdig in kennis te stellen van de echtscheiding. Als de pensioenuitvoerder daar geen kennis van heeft kunnen nemen, dan kan hij de wettelijke regeling ook niet uitvoeren. De meest soepele gang van zaken bij echtscheiding brengt dus mee de pensioenuitvoerder van de echtscheiding op de hoogte te brengen. De ex krijgt dan een eigen, zelfstandig recht op uitkering. Vaak wordt dit helaas vergeten. Maar dan is er nog geen man over boord.

De wettelijke verdeling van het pensioen blijft gewoon in stand ook al heb je de echtscheiding niet tijdig gemeld bij de pensioenuitvoerder.


Het verschil is wel dat je als ex voor jouw gedeelte van het pensioen, je bij je voormalige partner moet melden om jouw deel van zijn/haar pensioen op te eisen. Juridisch is dat zo klaar als een klontje. Maar in menselijke verhoudingen kan dat lastig komen te liggen, u begrijpt wel waarom.

Voorkom onnodige complicaties en verwarring bij pensioen en echtscheiding door:

·       Het pensioen altijd in de echtscheidingsbesprekingen en in het echtscheidingsconvenant mee te nemen;

·       De echtscheiding zo spoedig mogelijk te melden bij de pensioenuitvoerder.


Het leven van een mens gaat helaas niet altijd over rozen. Tal van situaties geven aanleiding om uw financiële huishouding goed te doordenken en noodzakelijke stappen te nemen als een onaangename situatie zich voordoet. Gevallen van echtscheiding, ontslag, overlijden om er maar enkele te noemen. Ook arbeidsongeschikt raken grijpt diep in op een huishouden. Financieel, medisch, de hypotheek, kosten van de kinderen, re-integratie, zaken op de rails zetten met uw werkgever en het UWV.


Als u geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt, heeft u over het algemeen veel aan het hoofd. De gevolgen van een ongeval of ziekte laten voor de meeste mensen weinig ruimte in het hoofd over om met volle energie achter de financiële zaken aan te gaan. Volkomen begrijpelijk. Maar vergeet a.u.b. nooit uw verzekeraar en pensioenfonds van uw uitval schriftelijk op de hoogte te brengen.


Het kan zijn dat u bij een schadeverzekeraar uitval door arbeidsongeschiktheid verzekerd heeft. Bij een levensverzekeraar kan arbeidsongeschiktheid verzekerd zijn door premievrijstelling in het geval van een hypotheek-aflospolis of een lijfrenteverzekering. Dan gaat de vermogensopbouw gewoon door doordat de levensverzekeraar de premiebetaling ‘overneemt’. Voor die dekking heeft u dan gewoon een aanvullende premie betaald.

Ook bij pensioen ziet men doorgaans dat de pensioenverzekeraar of het pensioenfonds (de pensioenuitvoerders) de premiebetaling overneemt in het geval van arbeidsongeschiktheid. Dan komt u in principe niets te kort in het geval van uitval. Bij welke mate van arbeidsongeschiktheid dat gebeurt is afhankelijk van wat er voor u geregeld is in het pensioenreglement. In het pensioenreglement zijn de afspraken tussen u en uw werkgever vastgelegd waar het uw opbouw van pensioen betreft. Vaak volgt de pensioenverzekeraar en het pensioenfonds het oordeel van UWV over de mate van uw arbeidsongeschiktheid (UWV-volgend). Het kan natuurlijk voorkomen dat de medische kant van de zaak nader onderzocht moet worden. Zoals gezegd: in die situaties hebben u en uw gezinsleden veel aan het hoofd en maakt men zich zorgen over wat de toekomst brengen zal.


Vergeet ondanks die moeilijke omstandigheden uw arbeidsongeschiktheid niet bij de pensioenuitvoerder te melden. Dan houdt u zich aan het contract dat u, uw werkgever en de pensioenuitvoerder gezamenlijk gesloten hebben en zal de behandeling van uw claim over het algemeen zonder horten en stoten verlopen.

Desondanks zien wij toch dat menigeen zijn arbeidsongeschiktheid te laat meldt bij de pensioenuitvoerder. Dan sta je gelijk met één-nul achter. Want de pensioenuitvoerder gaat dan moeilijk doen en zal als het echt te erg wordt gewoon weigeren om u die premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid toe te kennen. En dat alleen maar vanwege een te late melding en het is – letterlijk – een enorme streep door de rekening. Niet uitgesloten is namelijk dat er een enorm pensioengat ontstaat.


Met die misplaatste, formalistische opstelling van pensioenuitvoerders willen wij korte metten maken, en doorgaans lukt dat. Het mag niet zo zijn dat vanwege een ‘vergeten formaliteit’ (de vertraagde melding) u er helemaal naast zit. Het belang van een tijdige melding bij de pensioenuitvoerder weegt niet op tegen uw belang van een voortgezette opbouw van pensioen juist wanneer u die zo nodig heeft. Wij betreuren dat er vaak harde woorden nodig zijn om het beoogde resultaat te bereiken maar wij zijn er klaar voor.


Update 1 mei 2020 zie de blog: Pensioen en echtscheiding: blijft moeilijk. Over conversie als de mogelijk nieuwe standaard pensioenverdeling bij echtscheiding.