RAINYDAYZ

 

Meer doen dan alleen maar adviseren...

 

OVER ONS


Hartelijk welkom bij RainyDayz! Wij zijn een landelijk opererend team van juristen, pensioenspecialisten en advocaten dat zich uw pensioenprobleem aantrekt. Wij hebben hart voor pensioen. Pensioen is dermate belangrijk voor uw latere leven dat het nooit te laat is om daar aandacht aan te besteden. Pensioen strikt wettelijk genomen is wat u met uw werkgever daarover afgesproken heeft. Aan de andere kant heeft men het ook over pensioen als het over een Gouden Handdruk of een lijfrente gaat – dus oudedagsvoorzieningen in het algemeen. Wij bekijken altijd al uw oudedagsvoorzieningen in samenhang.


WAT DOEN WIJ VOOR U?

Op de eerste plaats bekijken wij zorgvuldig welk pensioenprobleem door u ervaren wordt en u om die reden parten speelt. Wij beoordelen uw stukken zoals het Uniform Pensioenoverzicht (UPO), het pensioenreglement, het uitkeringsbericht, de conversie bij echtscheiding enzovoort. Uiteraard is het niet alleen een beoordeling op de stukken maar wij zoeken altijd het persoonlijk contact met u. Het kan voorkomen dat met zo’n gesprek en de uitleg die daarmee gepaard gaat, sprake is van een misverstand aan uw kant maar dat daar nu eindelijk eens duidelijkheid over is ontstaan.


WAT KUNNEN WIJ VOOR U BETEKENEN?

Het is onze missie (voormalige) deelnemers, gepensioneerden en hun nagelaten betrekkingen bij te staan in hun klachten en geschillen tegen hun pensioenuitvoerder. De pensioenuitvoerder kan het pensioenfonds zijn of een pensioenverzekeraar. Dagelijks vinden er miljoenen transacties plaats in de pensioensector en meestal gaat dat gewoon goed. Maar er worden door de pensioenuitvoerders ook fouten gemaakt, en de gevolgen daarvan kunnen voor u fors zijn.ONZE WERKWIJZE

Het is onze ervaring dat elk individueel pensioenprobleem altijd een specifieke benadering vraagt. Dus wij handelen altijd naar bevind van zaken in persoonlijke gevallen. In de meeste gevallen zullen wij onder overlegging van uw klacht de pensioenuitvoerder om commentaar over het door u ervaren probleem vragen. Het kan zijn dat de kwestie dan gelijk is opgelost. In hardnekkige gevallen zullen wij doorpakken om de pensioenuitvoerder op andere gedachten te brengen. We stellen daarbij voorop dat we altijd met u samenwerken en in goed onderling overleg de volgende stap nemen. Mocht de pensioenuitvoerder onverhoopt niet tot rede te brengen zijn, dan staan wij u bij in een gerechtelijke procedure, een klacht bij Kifid of de Ombudsman Pensioenen. Alles voor u op een zo’n economisch mogelijke manier en gericht op praktisch resultaat.

 

PRAKTISCH GEZIEN

Als wij voor u aan de slag gaan, vragen wij van u altijd een volmacht. Wij zijn geen bemiddelaar of tussenpersoon maar uw belangenbehartiger. Mocht u een rechtsbijstandsverzekering hebben, dan is het zeker de moeite waard na te vragen of onze werkzaamheden onder de dekking kunnen vallen. Het is heel goed denkbaar na het behandelen van uw zaak – zeker als u bij een pensioenverzekeraar zit – dat er aanvullende producten gesloten kunnen worden of dat bepaalde contracten gewijzigd dienen te worden. In zo’n geval bestaat er een adviesbehoefte die nadere stappen vraagt in het kader van de wettelijke regeling omtrent financiële dienstverlening.

 

PENSIOEN IS NIET MEER WAT HET WAS

Het pensioen is in beweging. De tijd van het gegarandeerde pensioen is verleden tijd . De politiek, het ministerie van SZW, de SER, iedereen praat over een nieuw pensioenstelsel, onder andere getriggerd door de vergrijzing, de gestegen levensverwachting en dan ook nog in relatie met de AOW. Wij kunnen ons voorstellen dat die discussie voorbijgaat aan zelfs de goed geïnformeerde werknemer. Maar het lijkt ons wel vast te staan dat we steeds meer opschuiven naar een individuele pensioenpot. Dat betekent voor de pensioenuitvoerders een enorme en kostbare operatie. Op dat soort ‘transformatiemomenten’ worden de meeste fouten gemaakt.

En daar gaat u natuurlijk niet de dupe van worden.

 

PRAKTIJKVOORBEELDEN

Vergeten pensioen? U staat niet alleen!

PENSIOEN EN ECHTSCHEIDING: HOUD UW PENSIOENUITVOERDER OP DE HOOGTE!

Lang geleden is er ooit een echtscheiding uitgesproken en de ex-echtgenote verneemt verder niets van het pensioen dat voor haar voormalige echtgenoot inmiddels is ingegaan. Zo liggen meestal de verhoudingen maar het kan natuurlijk ook voorkomen dat meneer niets verneemt over het ingegane pensioen van zijn gewezen echtgenote.

U BOUWT PENSIOEN OP

GEFELICITEERD!

Pensioenfondsen en pensioenverzekeraars (de pensioenuitvoerders) hebben tal van wettelijke verplichtingen om u correct en begrijpelijk te informeren over uw pensioen. U moet natuurlijk goed op de hoogte zijn waar u voor werkt en wat uw inkomen is als de pensionering er aan zit te komen.

 

WEDUWE MET HAAR KINDEREN IN DE PENSIOENKOU: WIENS SCHULD WAS DAT NOU?

Een zeer pijnlijke situatie is als na het overlijden van de kostwinner (meestal de man), blijkt dat er geen weduwe- en wezenpensioen bij een pensioenverzekeraar verzekerd is. Deze situatie komt gelukkig niet vaak voor maar wel vaak genoeg om er aandacht aan te besteden. De consequenties zijn afgrijselijk. Een voorbeeld.​​​​​​​