PRAKTIJKVOORBEELDEN


Het leven van een mens gaat helaas niet altijd over rozen. Tal van situaties geven aanleiding om uw financiële huishouding goed te doordenken en noodzakelijke stappen te nemen als een onaangename situatie zich voordoet.


Arbeidsongeschiktheid en uw pensioen,

kan lastig liggenGevallen van echtscheiding, ontslag, overlijden om er maar enkele te noemen. Ook arbeidsongeschikt raken grijpt diep in op een huishouden. Financieel, medisch, de hypotheek, kosten van de kinderen, re-integratie, zaken op de rails zetten met uw werkgever en het UWV. 

Als u geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt, heeft u over het algemeen veel aan het hoofd. De gevolgen van een ongeval of ziekte laten voor de meeste mensen weinig ruimte in het hoofd over om met volle energie achter de financiële zaken aan te gaan. Volkomen begrijpelijk. Maar vergeet a.u.b. nooit uw verzekeraar en pensioenfonds van uw uitval schriftelijk op de hoogte te brengen.


Het kan zijn dat u bij een schadeverzekeraar uitval door arbeidsongeschiktheid verzekerd heeft. Bij een levensverzekeraar kan arbeidsongeschiktheid verzekerd zijn door premievrijstelling in het geval van een hypotheek-aflospolis of een lijfrenteverzekering. Dan gaat de vermogensopbouw gewoon door doordat de levensverzekeraar de premiebetaling ‘overneemt’. Voor die dekking heeft u dan gewoon een aanvullende premie betaald.


Ook bij pensioen ziet men doorgaans dat de pensioenverzekeraar of het pensioenfonds (de pensioenuitvoerders) de premiebetaling overneemt in het geval van arbeidsongeschiktheid. Dan komt u in principe niets te kort in het geval van uitval. Bij welke mate van arbeidsongeschiktheid dat gebeurt is afhankelijk van wat er voor u geregeld is in het pensioenreglement. In het pensioenreglement zijn de afspraken tussen u en uw werkgever vastgelegd waar het uw opbouw van pensioen betreft. Vaak volgen de pensioenverzekeraar en het pensioenfonds het oordeel van UWV over de mate van uw arbeidsongeschiktheid (UWV-volgend). Het kan natuurlijk voorkomen dat de medische kant van de zaak nader onderzocht moet worden. Zoals gezegd: in die situaties hebben u en uw gezinsleden veel aan het hoofd en maakt men zich zorgen over wat de toekomst brengen zal.


Vergeet ondanks die moeilijke omstandigheden uw arbeidsongeschiktheid niet bij de pensioenuitvoerder te melden. Dan houdt u zich aan het contract dat u, uw werkgever en de pensioenuitvoerder gezamenlijk gesloten hebben en zal de behandeling van uw claim over het algemeen zonder horten en stoten verlopen.

Desondanks zien wij toch dat menigeen zijn arbeidsongeschiktheid te laat meldt bij de pensioenuitvoerder. Dan sta je gelijk met één-nul achter. Want de pensioenuitvoerder gaat dan moeilijk doen en zal als het echt te erg wordt gewoon weigeren om u die premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid toe te kennen. En dat alleen maar vanwege een te late melding en het is – letterlijk – een enorme streep door de rekening. Niet uitgesloten is namelijk dat er een enorm pensioengat ontstaat.


Met die misplaatste formalistische opstelling van pensioenuitvoerders willen wij korte metten maken, en doorgaans lukt dat. Het mag niet zo zijn dat vanwege een ‘vergeten formaliteit’ (de vertraagde melding) u er helemaal naast zit. Het belang van een tijdige melding bij de pensioenuitvoerder weegt niet op tegen uw belang van een voortgezette opbouw van pensioen juist wanneer u die zo nodig heeft. Wij betreuren dat er vaak harde woorden nodig zijn om het beoogde resultaat te bereiken maar wij zijn er klaar voor.