PRAKTIJKVOORBEELDEN


Pensioenfondsen en pensioenverzekeraars (de pensioenuitvoerders) hebben tal van wettelijke verplichtingen om u correct en begrijpelijk te informeren over uw pensioen. U moet natuurlijk goed op de hoogte zijn waar u voor werkt en wat uw inkomen is als de pensionering er aan zit te komen.

Op het verkeerde been gezet door uw pensioenfonds?Wat merkt u daar doorgaans van? Van uw pensioenuitvoerder ontvangt u bijvoorbeeld periodiek uw Uniform Pensioenoverzicht (het UPO). Daarin kunt u nalezen wat u dat jaar aan pensioen hebt opgebouwd. Als de pensionering binnenkort gaat plaatsvinden zult u van de pensioenuitvoerder een uitkeringsbrief krijgen. Daarin staat precies hoeveel pensioen u krijgt na uw pensionering. So far, so good. U mag er van uitgaan dat wat uw pensioenuitvoerder schrijft, juist is.


Helaas komt het meer dan eens voor dat de pensioenuitvoerder fouten maakt in wat hij u schrijft. De UPO of de uitkeringsbrief melden bijvoorbeeld te hoge bedragen. Wat nu? Meestal zal de pensioenuitvoerder er als de kippen bij zijn om zijn fout te herstellen. Ook een pensioenuitvoerder mag een fout herstellen. Maar zo makkelijk is het soms niet.


Als het u daarentegen duidelijk moet zijn geweest dat het te hoge bedrag aan pensioen een foutieve opgave was, wordt het moeilijk om de pensioenuitvoerder aan die foute opgave te houden. Neem het geval van een foutieve verdubbeling van de pensioenaanspraken die gewoon niet kan kloppen. Dat noemen we dan een voor u kenbare fout van de pensioenuitvoerder waarop je niet kan en mag vertrouwen.


Maar er zijn natuurlijk ook hele andere gevallen waarin het u niet duidelijk kán zijn geweest dat de pensioenopgave fout (te hoog) was. Het is in zo’n geval niet uitgesloten dat u de pensioenuitvoerder toch aan zijn verkeerde opgave kunt houden. Zeker in het geval dat die te hoge opgave een rol is gaan spelen in uw persoonlijke financiële planning. Denk aan het tijdstip van pensionering, minder gaan werken, uw hypotheeksituatie na pensionering of het aangaan van financiële verplichtingen. Ook in de hypotheekadvisering wordt tegenwoordig gekeken naar het inkomen na de pensioendatum. Kortom, een foute pensioenopgave kan verstrekkende gevolgen voor u en uw gezinsleden hebben en zal voor vele mensen gewoon schade betekenen omdat er onomkeerbare financiële beslissingen zijn genomen die bij een juiste pensioenopgave van uw pensioenuitvoerder nooit hadden kunnen gebeuren. Het is dan niet slechts bij een teleurgestelde verwachting gebleven maar eigenlijk ligt dan je hele financiële huishouden overhoop.


Op dit moment is deze categorie pensioenzaken het meest voorkomend. Als u in een dergelijke positie terecht bent gekomen en de pensioenuitvoerder weigert zijn verantwoordelijkheid te nemen, dan weet u dat u actie moet ondernemen!​​​​​​​