PRAKTIJKVOORBEELDEN


Elders op deze site kunt u nalezen wat te doen bij arbeidsongeschiktheid en pensioen; we denken dan op de eerste plaats aan gehele of gedeeltelijke, tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid door ziekte. Een bijzondere situatie in dat verband is arbeidsongeschiktheid doordat u letsel heeft opgelopen.


Arbeidsongeschiktheid, letselschade en pensioen:

Pensioenschade na het oplopen van letsel


Oorzaak nummer één zijn verkeersongelukken en in mindere mate ongelukken op de werkvloer. Vergeet ook niet het letsel dat u kunt oplopen nadat u slachtoffer bent geworden van een strafbaar feit, zoals een gewelddadige beroving of inbraak. Ook ‘medische missers’ kunnen bij u letsel veroorzaken.


Een belangrijk verschil tussen arbeidsongeschiktheid door ziekte en arbeidsongeschiktheid door het oplopen van letsel in bedoelde zin is, dat er in het laatste geval meestal een aansprakelijke ‘dader’ is. Uw letselschade-deskundige zal uw belangen behartigen om o.a. het verlies van arbeids- of het verlies aan verdienvermogen te verhalen bij de aansprakelijke tegenpartij. Daartoe zal de letselschade-deskundige in de meeste gevallen te maken hebben met de WAM-, AVB-, AVP- of beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van de tegenpartij.


Pensioenschade is een onderwerp apart. Het uitgangspunt is weliswaar simpel. Het gaat om de vergelijking tussen de situaties waarin u enerzijds zonder dat letsel uw werk en pensioenopbouw normaal had kunnen voortzetten, en anderzijds de situatie die is ontstaan doordat u door letsel arbeidsongeschikt ben geworden en hierdoor geen of nog maar ten dele pensioen opbouwt. Dat nadeel kan fors uitpakken en zal aan de hand van uw pensioenregeling bekeken moeten worden.


Wat maakt het dan toch zo ingewikkeld? Dat heeft vooral te maken met de soort pensioenregeling die u heeft. Een eindloonregeling (wordt schaars)? Een middelloonregeling? Een beschikbare premie regeling (de zgh. BPR, heel populair bij werkgevers)? Wat zijn uw rechten bij arbeidsongeschiktheid? Hoe is de premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid in uw pensioenreglement geregeld? Vindt de pensioenopbouw bij een BPR plaats met een gelijkblijvende of leeftijdsvolgende staffel? Hoe zit het met de dekking van het overlijdensrisico?


Dit is een aantal factoren dat in ogenschouw moet worden genomen om uw pensioenschade na het oplopen van (blijvend) letsel te kunnen bepalen of te kunnen taxeren. Het verlies aan verdienvermogen laat namelijk ook z’n pensioensporen na in het te verwachten loopbaanverloop dat het verder zonder promoties, periodieken, loonindexaties of bonussen moet doen.


Wij staan u of uw letselschade-deskundige graag bij om dit schadebestanddeel onderdeel te laten zijn van de claim die u bij de aansprakelijke partij ter tafel brengt.


Bent u op zoek naar een letselschadedeskundige, neem dan contact op met Compensa Letselschade.