PRAKTIJKVOORBEELDEN


Zeker bij oudere werknemers/deelnemers en gepensioneerden kan het ‘zo maar’ gebeuren dat er een stuk pensioenopbouw zoek is. ‘Wat raar, over de periode 1978-1982 is niks bekend. Hoe komt zoiets en wat kan ik eraan doen terwijl ik zeker weet dat ik in die periode pensioen heb opgebouwd bij de meubelfabriek’, zal de vers uitkeringsgerechtigde verzuchten.

‘Vergeten pensioen’:

niet bij de pakken neerzitten

 

 

Steeds meer pensioenfondsen en pensioenverzekeraars gaan samen en dat betekent een informatieoverdracht. En dat zijn altijd gevoelige momenten. Als de hele pensioenadministratie van de ene naar de andere pensioenuitvoerder overgaat, moet dat compleet en grondig gebeuren. Dat gaat niet altijd helemaal goed. Zo kunnen er onverklaarbare gaten vallen in uw pensioengeschiedenis. Ook is denkbaar het geval dat een waardeoverdracht van een pensioenverzekeraar naar een pensioenfonds niet vlekkeloos werd geadministreerd.

 

Het is een probleem als de pensioenuitvoerder uw dossier niet meer op orde heeft. Hij kan dan niet meer nagaan hoe u bij verschillende werkgevers pensioen hebt opgebouwd. Het is zelfs denkbaar dat in verband met een overdracht van pensioenadministraties de nieuwe pensioenuitvoerder alle dossiers digitaliseert en alle papieren dossiers vervolgens vernietigt (dat willen de managers namelijk graag). Als de gegevens niet juist gedigitaliseerd (‘ingeklopt’) zijn, dan wordt het een enorm probleem om u correct van dienst te zijn en u het pensioen te geven waar u recht op heeft. Ook kan het zijn dat de pensioenuitvoerder te strikt de wettelijke bewaartermijn van zeven jaar heeft gehanteerd. Dat is naar onze mening veel te kort om op verantwoorde wijze met pensioendossiers om te gaan die decennia lang operationeel dienen te blijven.

 

Een voorbeeld.

De heer A wist zeker dat hij bij een pensioenverzekeraar twintig jaar geleden pensioen had opgebouwd. Maar na een latere waardeoverdracht van dit pensioen naar een pensioenfonds was daar vreemd genoeg niets meer van bekend. Bij de pensioenverzekeraar waren alle gegevens van de heer A om onbekende redenen niet meer vindbaar. Wat nu?

Niemand wist er nog iets van. Gelukkig had de heer A zijn eigen administratie goed op orde: “Wij gooien niks weg, want je weet maar nooit’. Van zolder kwamen alsnog alle stukken uit die tijd. Polissen en een verzoek om waardeoverdracht en meer stukken in dat kader. Door het overleggen van die stukken kreeg de heer A bij het fonds alsnog waar hij recht op had door zelf het bewijs te leveren van de waardeoverdracht waar de verzekeraar en fonds in gebreke waren gebleven.

 

Dus gooi niets weg en laat een expert naar de stukken kijken om dit soort zaken weer in goede banen te leiden. ‘Wie eist, bewijst!’, maar als iets geld moet kosten, vraagt dat tijd, inzet en expertise. Dit voorbeeld illustreert dat.