PRAKTIJKVOORBEELDEN


U heeft gewerkt bij een baas, en na de beëindiging van uw dienstverband is u gebleken dat u bij het pensioenfonds geen pensioenaanspraken heeft opgebouwd. Mogelijk was uw werkgever zelfs verplicht u bij het pensioenfonds aan te melden omdat zijn onderneming valt onder wat we noemen de verplichtstelling.

‘Geen premie, wel recht’:

toch pensioen ook al betaalde uw werkgever de premie niet


Het kan zijn dat uw werkgever nagelaten heeft u bij het fonds aan te melden of dat hij uw pensioenpremies niet heeft afgedragen. Het kan ook zijn dat uw voormalig werkgever zijn verplichtstelling bij het pensioenfonds ter discussie gesteld heeft om er onderuit te komen. Dat komt vaker voor, zoals in de bouw. En u zit nu met de brokken. Als eenmaal vast staat dat uw werkgever onder een verplicht pensioenfonds valt (denk ook aan de CAO in dat verband) ontstaat voor uw werkgever de verplichting om uw pensioenpremies aan het fonds af te dragen zodat er pensioen voor u opgebouwd wordt.


Mocht uw vroegere werkgever geheel ten onrechte geen pensioenpremies voor u afgedragen hebben in het geval van een verplichtstelling, dan ontstaat er een bijzondere situatie. Dan ontstaat er onder voorwaarden namelijk de situatie van ‘geen premie, wel recht’.


Vanaf de invoering van de Pensioenwet op 1 januari 2007 hanteren de meeste verplicht gestelde pensioenfondsen (zoals bijv. BpfBouw) de regel dat uw pensioenaanspraken wel bijgeboekt worden ook al heeft uw werkgever de premies niet afgedragen. Als vaststaat dat uw pensioen onder de verplichtstelling valt en de premievordering op uw werkgever definitief oninbaar is, dan wordt uw pensioenopbouw bijgeboekt. Een pensioenpremievordering is definitief oninbaar in het geval:

·       dat de onderneming failliet is,

·       dat de werkgever onvindbaar is,

·       dat de onderneming is opgeheven.


Uiteraard gaat niets vanzelf. U zult daar zelf bewijzen voor moeten aanleveren bij het pensioenfonds dat ten onrechte voor u geen premies zijn afgedragen. Door het overleggen van uw arbeidsovereenkomst, loonstroken en dergelijke. Dit zijn vaak gecompliceerde situaties waar je zelf met geduld achteraan moet en waarin een pensioendeskundige u kan en - vaak - moet bijstaan.


Update 9 oktober 2019

Lees ook: Wat is de relatie tussen de lage rente en de beschikbare premieregeling?