Laat je vaste pensioen niet afpakken!

Pensioenprofessor Hans van Meerten: laat je vaste pensioen niet afpakken door Den Haag en de sociale partners!


In Trouw van 24 april jl. windt de Utrechtse hoogleraar Pensioenrecht Hans van Meerten er geen doekjes om. In de donkere catacomben van politiek Den Haag loert het gevaar van verdamping van uw vaste pensioenaanspraken. In een helder betoog schetst Hans van Meerten de ontwikkelingen die naar zo’n situatie hebben geleid. Natuurlijk hebben we het dan andermaal over de lage rente als centraal thema.


Hij maakt niet alleen inzichtelijk hoe het zover is gekomen (na een decennium geharrewar en overleg in de Hofstad) maar ook zonneklaar dat wat de politiek, de werkgevers en de vakbonden nu voor ogen hebben ronduit onwettelijk is of in ieder geval op heel gespannen voet staat met de Europese wet- en regelgeving. In de stikstofaffaire hebben de politici en hun juristen zich schromelijk vergist in de juridische implicaties van hun stilzitten en dreigt nu weer net zoiets maar dan op pensioengebied? Vanuit de catacombe naar catastrofe.


Want waar gaat het om? Het gaat over uw eigendom en dat die eigendom niet zo maar afgepakt mag worden. Ook niet door de overheid, ik wil zeggen bij uitstek niet door de overheid. Centraal in die gedachtegang staat artikel 17 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Een artikel dat uw eigendom beschermt en waar u op redelijk gemakkelijke wijze een beroep kunt doen als uw eigendomsrechten door toedoen van de overheid in het geding komen. Ook uw opgebouwde pensioenrechten worden geacht daaronder te vallen.


Vertaald naar de alledaagse werkelijkheid: waar het in ieder geval om gaat zijn uw pensioenaanspraken die zijn opgebouwd vanuit een zgh. salarisdiensttijdregeling. Dat zijn de pensioenregelingen waarin u volgens een vast percentage over de pensioengrondslag per dienstjaar een vast en gegarandeerd pensioen opbouwt. Die regelingen bestaan bij pensioenfondsen en pensioenverzekeraars.


Het pensioen dat u te zijner tijd zult genieten staat gemeld in uw jaarlijks Uniform Pensioenoverzicht. Dat zijn harde en gegarandeerde aanspraken, die slechts bij hoge uitzondering en in speciale omstandigheden mogen worden gekort (dat noemen we afstempelen). Afstempelen speelt alleen bij pensioenfondsen en niet bij pensioenverzekeraars. Laatstgenoemde zijn onderworpen aan de eisen van solvabilteit (DNB!) en niet die aangaande dekkingsgraden zoals bij de fondsen.


En nu wordt het langzamerhand bespreekbaar (het gaat dus al wennen) dat de harde en gegarandeerde reeds opgebouwde pensioenaanspraken volgens een nieuw denkmodel structureel vatbaar worden voor flexibilisering (alleen in neerwaartse richting natuurlijk leert de ervaring). En dat is de aantasting van uw eigendomsrecht. U ruilt uw vaste aanspraken in voor zachte, niet-gegarandeerde aanspraken. Hans van Meerten legt daar de vinger op en concludeert tot strijdigheid met het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens.


Dat is ook onze opvatting. Mocht u vragen hebben of hierover een opmerking willen plaatsen dan nodig ik u daartoe uit. RainyDayz heeft haar hart voor uw pensioen op de goede plaats.


Link naar Trouw: https://www.trouw.nl/economie/het-nieuwe-pensioenstelsel-waar-het-kabinet-op-inzet-lijkt-juridisch-onhoudbaar~ba7ddc26/


Lees ook: 

Foute pensioeninfo

U bouwt pensioen op: gefeliciteerd!