Koolmees in en uit de bocht

Rekenrente?

Terwijl de beleggingsopbrengsten bij de pensioenfondsen tegen de plinten opklotsten bleven onze bestuurders, zoals minister Koolmees (D66) van SZW en de President van De Nederlandse Bank, Klaas Knot, koste wat kost vasthouden aan de lage rekenrente bij het bepalen van de financiële positie van onze pensioenfondsen. Hoe lager die rekenrente is des te meer geld moeten de pensioenfondsen in kas hebben om de toekomstige uitkeringen te kunnen betalen. Dat ging schuren met als gevolg het uitblijven van indexatie van pensioenen (de inflatie holt het pensioen uit) en de pensioenfondsen moeten meer premie gaan vragen en/of de uitkeringen verlagen. 


Pensioendrama

Dat is in het kort het Nederlandse pensioendrama in talloze bedrijven dat nu al jaren voortsleept en op weinig applaus kan rekenen. Natuurlijk werd er flink gepolderd en kregen de pensioenfondsen wat lucht door een tijdelijke maatregel waardoor het gevaar van massale kortingen op pensioenuitkeringen even bezworen werd. De individuele pensioenpotten werden ondertussen heilig verklaard. Solidariteit en collectiviteit leken ineens begrippen uit een negentiende-eeuwse schelmenroman. De extreem lage rekenrente werd door de politiek natuurlijk als punt van pensioenzorg erkend maar eerst moest het pensioenakkoord nog op talloze details uitgewerkt worden. 


Een nieuwe lente, een nieuw geluid

En toen was vanochtend inééns alles anders. Het beloofde een heerlijke dag te worden. Volgens ANP en de Telegraaf van vandaag hebben zegslieden van SZW bevestigd dat in de lopende pensioenonderhandelingen erover gesproken wordt dat de factor rekenrente in de toekomst geen rol meer speelt. Klaar is Kees. Massale kortingen op pensioen (afstempeling) zijn dan wel van de baan. Maar voor wat hoort wat. In ruil voor het loslaten van (de eis van) de rekenrente zullen de pensioenaanspraken nog zachter moeten worden. Niks geen gegarandeerd pensioen meer maar een pensioen gerelateerd aan de dagelijkse beleggingsbeslommeringen. Heel Nederland naar de Nationale Beschikbare Premieregeling, met alle onzekerheden van dien. Het einde van het Tijdperk der Echte Toezeggingen.


Het spookt in Den Haag

Wordt u daar blij van? Ik vermoed van niet. Wie daar wel blij van zal worden is minister Koolmees, en z'n collegae ministers en staatssecretarissen. Er liggen namelijk Tweede Kamer verkiezingen op de loer. Oei, wat zou dat slecht uitkomen als dit kabinet in het zicht van die verkiezingen een rol speelt bij het verlagen van de lopende pensioenen en het verhogen van de voor de opbouw van pensioen benodigde premie. Het spook van zetelverlies waart al rond. Met  deze truc, het loslaten van de rekenrente, is het karwei gefixt. Niemand gaat het voorlopig in z'n pensioenportemonnee merken - pas veel later maar dan heeft dit kabinet al z'n zoveelste volle kabinetsperiode achter de rug.


Tot slot

Ik durf te stellen dat de komende verkiezingen een perverse prikkel voor deze politicus vormen om tot deze maatregel over te gaan, of in ieder geval zodoende een zeer welkome electorale bijvangst opleveren. Schaf die rekenrente niet af maar ga er verstandig mee om!


Ander nieuws:

Jarenlang duizenden euro's premie afgedragen en toch geen recht op vroegpensioen! De VPL-regeling.