VROEGPENSIOEN


JARENLANG DUIZENDEN EURO'S PREMIE AFDRAGEN EN TOCH GEEN RECHT OP VROEGPENSIOEN!

Jarenlang duizenden euro's premie afgedragen en toch geen recht op vroegpensioen!

De VPL-regeling


In Nederland bestaan veel pensioenfondsen waarbij deelnemers verplicht zijn aangesloten, die een zogeheten VPL-regeling hebben. Deze vroegpensioenregeling maakt het mogelijk dat deelnemers geboren vóór 1955 eerder met pensioen kunnen.


Het wrange is dat de meeste van de deelnemers (grofweg onder de leeftijd van 60 jaar) al jaren voor deze regeling betalen maar er zelf NOOIT gebruik van kunnen maken door zelf ook eerder te kunnen stoppen met werken.


Bijvoorbeeld, een leraar met een salaris van € 40.000,- per jaar betaalt in totaal circa € 1.000,- per jaar voor deze regeling voor oudere deelnemers maar krijgt er zelf niets voor terug.


Velen willen dat de betalingen aan die regeling worden stop gezet waardoor zij maandelijks meer over houden en willen vanzelfsprekend ook hun premies terug.


Wij gaan ons daarvoor inspannen. Heeft u interesse in deelname aan deze actie, lees dan verder.


Wanneer komt u in aanmerking voor

een eventuele claim?


Controleer of de afkorting ‘VPL’  of de term 'voorwaardelijk pensioen' voor komt op uw loonstrook of het jaarlijkse Uniform Pensioenoverzicht (UPO)!


1.           U bent geboren na 1 januari 1965 (evt. 1 januari 1960) én u bouwt pensioen op bij een bedrijfstakpensioenfonds. U bent dus deelnemer, of:

2.         U bent geboren voor 1 januari 1965 (of voor 1 januari 1960) én u bent na 1 januari 2006 voor het eerst of opnieuw deelnemer van een bedrijfstakpensioenfonds geworden?


In die gevallen betaalt u waarschijnlijk al jarenlang mee aan het voorwaardelijke ouderdomspensioen van deelnemers geboren tussen 1 januari 1950 en 1 januari 1960 (c.q. 1 januari 1965). Vul dit formulier in.


Weet u niet zeker of u binnen deze criteria valt? Vul dan toch het formulier in!

Wat zoeken wij voor u uit?


1.   Valt u in de groep met een mogelijke claim?

2.   Bij welk fonds of fondsen zijn de VPL premies terecht gekomen?


Welke documenten willen wij van u ontvangen?


Wij willen inzicht krijgen of u tot de groep van gedupeerden behoort. Op dit moment hebben wij geen andere documenten/bewijsstukken nodig dan de gegevens in het formulier.


Wat doen we met uw gegevens/informatie en waartoe verplicht u uzelf?


Wij zijn graag transparant over wat wij met uw gegevens doen. Indien u behoort tot een groep die mogelijk een claim heeft ten aanzien van geïncasseerde VPL-premies dan nodigen wij u uit om mee te doen aan een (gezamenlijke) claim. Hiervoor slaan wij de door u verstrekte gegevens en informatie op.


Na beoordeling van de toegezonden gegevens en informatie nemen wij mogelijk contact op. U verplicht zich in dit stadium nergens toe, maar wij vragen wel uw ‘commitment’ bij onze volgende stap.


Meer weten?


Welke pensioenfondsen zijn bedrijfstakpensioenfondsen? Op de website van De Nederlandsche Bank treft u een overzicht.


Wilt u onze brochure downloaden? Klik hier


Veel gestelde vragen


Wat is de VPL-Claim?

U betaalt mogelijk al jarenlang voor iets wat u nooit zult krijgen van uw pensioenuitvoerder, namelijk ‘vroegpensioen’. Volgens alle gangbare en wettelijke opvattingen mag dit niet.


Wat kunnen wij voor u met betrekking tot de VPL-claim betekenen?

U kunt met de informatie op onze site bepalen of u tot de doelgroep behoort (de ‘pineutgroep’). Wij willen voor uw pensioenbelang opkomen. Het voor niks betaalde willen wij voor u terughalen.


U vraagt om mij bij u aan te sluiten. Hoe moet ik dat zien?

In allerlei misstanden heeft het zich bewezen om in grote aantallen actie te voeren. Dat geeft gewicht en maakt de politiek wakker. De gezamenlijke belangen lopen in de miljarden euro’s.


Wat gaat wij doen?

Op korte termijn willen wij gedupeerden door hun aanmelding bijeen brengen om zo de macht van de grote getallen inhoud te geven. Daarnaast bereiden wij een juridisch dossier voor waarmee we op lange termijn een massaclaim willen indienen voor compensatie en/of premieterugvordering.


Als u in actie komt wat moet ik mij daarbij dan voorstellen?

Dat kan vele vormen aannemen. U kunt denken aan onderhandelingen met uw werkgever, onderhandelingen met uw pensioenuitvoerder, gerechtelijke procedures nationaal en in EU-verband, en al het andere  wat nodig is om uw pensioenbelangen te dienen.


Wie zijn wij?

Wij zijn een team van pensioenspecialisten uit wetenschap en bedrijfsleven. Ondersteund door actuarissen, communicatiedeskundigen, loonadministratiespecialisten  en onderhandelaars. Het doel is een compleet juridisch dossier samen te stellen waarmee we de belangen van de pineutgroep willen behartigen.  


Wat kunt u financieel verwachten?

Dat valt op dit moment nog niet achter de komma te bepalen. Maar onder alle denkbare en noodzakelijke voorbehouden denken we aan een bedrag van € 1.000 per jaar per persoon. Gerekend over de jaren heen en de grote aantallen deelnemers waar het om gaat, komen we uit op een behoorlijk bedrag.


Maakt het veel uit bij welk pensioenfonds ik zit?

Primair gaat het om onderwijs en ambtenaren (ABP). Dat neemt niet weg dat in principe alle pensioenfondsen het doorlichten waard zijn.


Wat heeft u op dit moment van mij nodig?

Op dit moment alleen uw aanmelding. U hoeft nog geen stukken in te sturen,  dat komt in de tweede fase als we de deelnemers gemobiliseerd hebben. De stukken die we dan nodig hebben om in actie te komen zijn uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO), uw salarisstrook en eventuele correspondentie met uw werkgever en/of pensioenuitvoerder over elke vorm van vroegpensioen dan ook.


Is mijn privacy gewaarborgd als ik dergelijke persoonlijke stukken aan u opstuur?

Wij hanteren als vanzelfsprekend de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wij voldoen aan alle eisen die daarvoor wettelijk gesteld zijn en gaan bij voorkeur nog verder. Mocht het mogelijk zijn dan zullen wij alle gegevens anonimiseren in ons contact met uw pensioenuitvoerder. Onze projectie is een claimstichting met een onafhankelijk bestuur en een Raad van Toezicht op afstand.


Wat is mijn financiële bijdrage als ik wil deelnemen?

Op dit moment verplicht u zich door alleen aanmelding tot niets.


Bij veel aanmeldingen gaat u een grote hoeveelheid documenten ontvangen. Is de verwerking daarvan in orde?

Ja, de verwerking en analyse van die stukken is in goede handen en snelheid is ons devies. Wij hebben de beschikking over loonadministratiespecialisten, belastingdeskundigen en pensioenjuristen die alle documenten vlot en correct op inhoud kunnen toetsen.


Kan ik contact opnemen om te bepalen of ik tot de doelgroep behoor?

Ja, dat kan. Ook bij andere pensioen  gerelateerde vragen staan wij u graag te woord. U vindt de mogelijkheden onder contactgegevens.


Bent u gewoon bereikbaar bij vragen of opmerkingen van mijn kant?

Ja, helemaal. Niet alleen per email maar ook telefonisch op de gebruikelijke werktijden. Wij staan ten dienste van u en wij willen het woord bij de daad voegen!


Kunt u nog meer voor mij betekenen?

Bij problemen op het gebied van pensioen en andere oudedagvoorzieningen kunt u bij ons terecht. U kunt denken aan onderhandelingen met uw werkgever, onderhandelingen met uw pensioenuitvoerder, gerechtelijke procedures nationaal en in EU-verband, en al het andere wat nodig is om uw persoonlijke pensioenbelangen te dienen.